• Vi hanterar den löpande bokföringen, avslutar varje månad med en resultat- och
  balansrapport efter avstämning av likvida balanskonton som checkkonto, plusgiro etc.

• Sköt din fakturering själv, men låt oss ta hand om reskontraregistreringen. Alternativt
  låter du oss sköta hela faktureringen med bevakning av betalningar och påminnelser.
  Vi kan också utgöra "förstalinje" för att fånga upp fakturafrågor från mottagaren.

• Vi tar hand om hela eller delar av din leverantörsfakturahantering. Du har möjlighet
  att låta dina leverantörer skicka fakturan direkt till oss, där vi utför en attestrutin för
  att säkerställa att fakturorna är korrekta.