• Vi hanterar ert personalregister och kan sköta hela
  löneberedningen med löner, förmåner, tillägg och avdrag.

• Vi kan ta hand om kontoinsättningar och se till att lön alltid
  betalas ut vid rätt tillfälle. I slutet på året får alla som haft någon
  form av lön en kontrolluppgift.

• Vi hjälper också till med övrig personaladministration.